ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


prof. dr hab. n. med.

Piotr Sieroszewski

Od 2007 roku do chwili obecnej jestem Kierownikiem Kliniki Medycyny Płodu
i Ginekologii UM w Łodzi.

Specjalizuję się w zakresie ginekologii, położnictwa i perinatologii.
Jestem ekspertem w zakresie badań prenatalnych i prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka.W 2005 roku w Londynie, uzyskałem jako jeden z pierwszych Polaków certyfikat kompetencji Fundacji Medycyny Płodu ( Fetal Medicine Foundation). Zajmuję się szeroko pojętymi chorobami kobiecymi, w tym leczeniem operacyjnym.
Dla mnie każde narodziny zdrowego dziecka są osobistym sukcesem.