ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


lek.

Tomasz Wierzbowski


Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Lekarski. Posiadam specjalizację z ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej, zajmuję się konsultacjami oraz zabiegami z dziedziny ginekologii i ginekologii onkologicznej.