ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


prof. dr hab. n. med.

Agata Karowicz-Bilińska

Od 2006 roku współpraca z Johns Hopkins Hospital School of Public Health w Baltimore (USA).

Od 2008 udział w pracach Panelu Recenzentów Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykładowca w programie Wczesnej Profilaktyki i Leczenia Raka Szyjki Macicy prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia z ramienia Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego, którego działania zostały w 2010 roku nagrodzone przez Parlament Europejski „Perłą Mądrości”

Autorka informatora dla kobiet ciężarnych.

Wywiady dla Programu Pierwszego Polskiego Radia

prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska

specjalista ginekologii i położnictwa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu lekarza zatrudniona zostałam w Instytucie Ginekologii i Położnictwa A M w Łodzi na etacie w Klinice Patologii Ciąży. Specjalista II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. Tytuł doktora nauk medycznych a następnie doktora habilitowanego uzyskała w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.W roku 2009 uzyskała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Jest członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Ginekologia Polska”, które jest oficjalnym wydawnictwem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, którego jest członkiem honorowym. Wykonuje badania kolposkopowe, badania ultrasonograficzne, zajmuje się prowadzeniem ciąż wysokiego ryzyka, diagnostyką inwazyjną i leczeniem zmian na szyjce macicy oraz diagnostyką i leczeniem nieprawidłowości endometrium, zaburzeniami miesiączkowania oraz stanami ograniczenia płodności. Europejski certyfikat uprawniający do wykonywania badań kolposkopowych oraz certyfikat uprawnień do wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii. W 2008 i 2009 roku została powołana przez Komitet Badań Naukowych do udziału w pracach Panelu Recenzentów Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział jako wykładowca w programie Wczesnej Profilaktyki i Leczenia Raka Szyjki Macicy prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia z ramienia Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego, którego działania zostały w 2010 roku nagrodzone przez Parlament Europejski. W 2012 roku brała udział jako wykonawca w realizacji grantów Unii Europejskiej: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, „Edukacja seksualna” oraz program „Aurora”. Prowadziła jako kierownik tematu badania związane z zakresem cholestazy wewnątrzwątrobowej, przydatności ultrasonografii w hipotrofii wewnątrzmacicznej oraz bezobjawowych zakażeń wirusami HPV u kobiet ciężarnych, zakażenia Chlamydia trachomatis oraz współistniejących zakażeń w patogenezie zagrożenia porodem przedwczesnym. Główny wykonawca i kierownik wielu projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Prowadziła zajęcia praktyczne, ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów wydziałów medycznych- Oddziału Fizjoterapii, Wydziału Lekarskiego, Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa. Jako promotor i recenzent kieruje pracami licencjackimi i magisterskimi. Bierze udział, jako wykładowca w kursach atestacyjnych organizowanych przez CMKP dla lekarzy specjalizujących się na II stopień z zakresu położnictwa i ginekologii oraz w ćwiczeniach i wykładach na kursach doszkalających organizowanych przez I Katedrę Ginekologii i Położnictwa dla lekarzy z całej Polski. Jako ekspert wielokrotnie brała udział w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego służących wypracowaniu jednolitego sposobu postępowania w różnych powikłaniach ginekologiczno-położniczych. Jako zaproszony wykładowca biorę udział w posiedzeniach PTG w innych oddziałach z wykładami na temat roli zaburzeń homeostazy w położnictwie, mechanizmów powstawania hipotrofii wewnątrzmacicznej, roli zakażenia HPV w ciąży. Sprawuję również opiekę nad lekarzami odbywającymi staże podyplomowe a także lekarzami odbywającymi staże specjalizacyjne z zakresu ginekologii i położnictwa. Osiągnięcia naukowe to publikacje naukowe w liczbie 136, w pełnym brzmieniu, w czasopismach recenzowanych oraz 69 doniesień zjazdowych. Uzyskała również 5 razy indywidualne nagrody za działalność naukową przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.