888 963 510
ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Pozostałe

usługi

Zabiegi diagnostyczne w ginekologii

Biopsja endometrium

Biopsja endometrium nazywana inaczej łyżeczkowaniem jest badaniem, polegającym na pobraniu fragmentu błony śluzowej jamy macicy w celu zdiagnozowania zmian w obrębie macicy.

Głównymi wskazaniami do biopsji endometrium są plamienia i krwawienia niezwiązane z cyklem miesiączkowym. Wykonuje się ją przy podejrzeniu polipów lub zmian nowotworowych, podejrzeniu ciąży pozamacicznej, wahań hormonalnych, plamieniu pomenopauzalnym i w leczeniu niepłodności.

Biopsję należy wykonać po 20 dniu cyklu miesiączkowego. Na 24 godziny przed zabiegiem nie można używać żadnych środków dopochwowych ani tamponów.

Kompleksowa diagnostyka prenatalna

Ultrasonografia prenatalna

Pozwala oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych u płodu na wczesnym etapie ciąży. Zaleca się, aby wykonać ją trzykrotnie - między 11 a 14 tygodniem ciąży, 18 a 22 tygodniem ciąży i 28 a 32 tygodniem ciąży. USG prenatalne jest w pełni bezpieczne dla rozwijającego się dziecka i przyszłej mamy. W zależności od trymestru brane są pod uwagę inne parametry. Dzięki taki dokładnym badaniom można zaplanować leczenie dziecka zaraz po porodzie lub w trakcie ciąży.

USG prenatalne przeprowadza się w pozycji leżącej za pomocą sondy brzusznej. W trakcie badania ginekolog dokonuje dokładnej oceny wszystkich narządów wewnętrznych dziecka i jego budowy anatomicznej (kończyn dolnych i górnych, klatki piersiowej, tułowia, głowy). USG prenatalne jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony ciężarnej.

Pierwszy trymestr (11.0-13.6 tygodni)
Badania prenatalne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży polega na oszacowaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Odbywa się to na podstawie oceny anatomii płodu w badaniu USG, w tym pomiaru przezierności karkowej. To badanie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, więc każda kobieta w ciąży powinna je wykonać. W pierwszym trymestrze zaleca się również zrobić podwójny test PAPP-A.

Drugi trymestr (18-22 tygodnie)
Drugie badania prenatalne, wykonywane pomiędzy 18 a 22 tygodnie ciąży, pozwala ocenić dokładną anatomię dziecka. Na jej podstawie lekarz wyklucza lub stwierdza wady strukturalne, tj.: wady serca, rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady ośrodkowego układu nerwowego. Podczas badania USG wykonywana jest biometria, czyli pomiar dziecka i poszczególnych części ciała. Na podstawie wymiarów główki i kości długich lekarz może ocenić wagę dziecka i budowę twarzy, głowy, mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa, kończyn, narządów w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ocenie podlega także funkcja łożyska oraz ilość płynu owodniowego. Ważnym elementem drugich badań prenatalnych jest również echokardiografia, czyli nieinwazyjne badanie serca płodu, które określa budowę serca i prawidłowość funkcjonowania układu krążenia.

Trzeci trymestr (28-32 tygodnie)
Celem trzeciego badania prenatalnego pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży jest ocena rozwoju anatomicznego dziecka. Głównej ocenie podlegają te same parametry, które były sprawdzane podczas drugiego badania prenatalnego. Określa się również ułożenie dziecka. Co ważniejsze, niektóre nieprawidłowości m.in. w obrębie układu moczowego lub pokarmowego, zaburzenia rytmu serca, nieodpowiednia ilość płynu owodniowego pokazują się niekiedy dopiero na tym etapie ciąży.

Test zintegrowany I trymestru ciąży – podwójny (PAPP-A)

Test PAPPA-A to jedno z nieinwazyjnych badań prenatalnych, służące określeniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu w I trymestrze ciąży. Przeprowadza się go pod kątem wykrycia zespołu Downa, Patau i Edwardsa. Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi, która jest następnie przekazywana do analizy laboratoryjnej. Co ważne, kobieta ciężarna nie musi być na czczo, gdyż test PAPP-A wskaże wiarygodny wynik bez względu na to, co przyszła mama zje. Badanie jest w pełni bezpieczne dla dziecka i nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Dzięki niemu lekarze mają możliwość zaplanować odpowiednie leczenie z wyprzedzeniem, jeszcze w trakcie ciąży lub natychmiast po jej zakończeniu oraz przygotować rodziców na ewentualne wychowywanie dziecka, wymagające specjalistycznej opieki.

Test wolnego DNA płodowego (Panorama, Harmony)

Testy wolnego DNA płodowego (Panorama, Harmony) uważa się za nieinwazyjną metodę diagnostyki prenatalnej. Polega na pobraniu od przyszłej mamy próbki krwi, a następnie wyizolowanie i ocenia DNA dziecka, które krąży w krwiobiegu kobiety ciężarnej. Badania przeprowadza się już od około 10 tygodnia ciąży. Testy wolnego DNA wykonuje się kobietom ciężarnym, u których wykryto markery chorób chromosomalnych, a także w sytuacji, gdy ryzyko wystąpienia wad genetycznej oszacowano jako pośrednie w wyniku testu PAPPA-A.

Echo serca płodu

Echo serca płodu (Echokardiografia) jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem, przypominającym badania USG. Brzuch przyszłej mamy smarowany jest żelem, który umożliwia przepływ ultradźwięków. Następnie lekarz dotyka emitującą ultradźwięki głowicą, by uzyskać pełen obraz budowy serca płodu. Echokardiografię wykonuje się w celu zdiagnozowania ewentualnych wad układu krążenia u dziecka m.in. arytmię serca, wady serca oraz zastawek. Najczęściej badanie wykonuje się w 24 i 25 tygodniu ciąży.

Diagnostyka inwazyjna – amniopunkcja genetyczna, biopsja trofoblastu

Wskazaniem do przeprowadzenia prenatalnych badań inwazyjnych są: wcześniejsze urodzenie dziecka z zespołem Downa lub inną wadą genetyczną, nieprawidłowy wynik badań nieinwazyjnych (ultrasonografii i testu podwójnego- PAPP-A), poprzednie urodzenie dziecka z otwartymi wadami cewy nerwowej oraz wiek kobiety - 35 lat lub więcej w trakcie porodu.

Amniopunkcja genetyczna i biopsja wykonywana jest pod kontrolą ultrasonografii, co pozwala nam cały czas kontrolować położenie igły i stan płodu. Zabieg amniopunkcji, polegający na pobraniu 20 ml płynu owodniowego, wykonujemy bez znieczulenia. Biopsja trofoblastu przeprowadzana jest przy znieczuleniu miejscowym. Cienką igłą pobierany jest fragment kosmówki (łożyska). Co ważniejsze, badania te dają na 100% pewność co do kariotypu dziecka. Badań nie należy robić przed 16.tygodniem ciąży w przypadku amniopunkcji oraz 11 tygodniem ciąży w przypadku biopsji.

Ultrasonografia

Monitorowanie przebiegu ciąży

Badania ultrasonograficzne w ciąży są podstawowymi badaniami diagnostycznymi, umożliwiającymi monitorowanie przebiegu ciąży i rozwoju płodu. Na każdym etapie ciąży badanie USG ma inną specyfikę. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje wykonanie przynajmniej 3 badań USG w czasie ciąży. W zależności od zaawansowania ciąży badanie USG przeprowadzane jest przez powłoki brzuszne lub przezpochwowo. USG ciąży jest w pełni bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem.

Badania Dopplerowskie krążenia płodowego i matczynego

Badanie USG metodą Dopplera jest jednym z najnowocześniejszych, nieinwazyjnych, stale rozwijających się badań oceniających przepływy naczyniowe krążenia matczyno-płodowego. Jest ważnym narzędziem diagnostycznym do określenia dobrostanu dziecka. Odpowiednie spektrum przepływu krwi w krążeniu maciczno-łożyskowo-płodowym jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju płodu. Wskazaniem do badania jest ciąża wysokiego ryzyka, a także inne choroby ciężarnej takie jak: cukrzyca, nadciśnienie, małowodzie, ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego, nieprawidłowości w zapisie KTG, zaburzenia wewnątrzmaciczne wzrastania płodu.

Badania real-time 3D/4D – trójwymiarowe obrazowanie płodu

Badania 3D i 4D są najnowocześniejszą techniką diagnostyki ultrasonograficznej, które pozwalają na uwidocznienie rozwijającego się dziecka w obrazie trójwymiarowym oraz w czasie rzeczywistym. Diagnostyka trójwymiarowa daje zdecydowanie większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzy, kończyn, kręgosłupa, oraz powłok ciała i uzupełnia badania techniką dwuwymiarową - 2D. Możliwość zobaczenia twarzy, kończyn i ruchów dziecka jest niezwykłym przeżyciem dla wielu przyszłych rodziców. W nielicznych przypadkach badanie jest nieco utrudnione z powodu np. zmniejszonej ilości płynu owodniowego. USG 4D służy do dynamicznego przedstawienia obrazu uzyskanego techniką 3D. W rezultacie kobieta ciężarna widzi trójwymiarowy obraz poruszającego się płodu. Oczywiście, istnieje możliwość nagrania takiego badania na pamiątkę. Wskazaniem do przeprowadzenia badań w technice 3D lub 4D są ciąży mnogie lub, w których istnieje ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

Diagnostyka ultrasonograficzna pozaginekologiczna:

Tarczycy

Badanie ultrasonograficzne jest podstawową metodą rozpoznawania chorób tarczycy. Pozwala wykryć zmiany, ocenić rozmiar tarczycy i przytarczyc oraz zróżnicować przyczyny jej nadczynności. Badanie jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne dla pacjentów. Szyję pacjenta smaruje się żelem, a następnie przykłada się do niej głowicę aparatu USG i przesuwa się ją, by uzyskać jak najpełniejszy obraz tarczycy. USG tarczycy zaleca się wykonać, gdy pacjent ma nieprawidłowe wyniki hormonów TSH, FT3, FT4, przeciwciał anty-TPO i TG lub w przypadku: zgłoszenia przez pacjenta objawów charakterystycznych dla nadczynności lub niedoczynności tarczycy, zdiagnozowanych chorób tarczycy w rodzinie, usunięcia guzów i nowotworów tarczycy, konieczności sprawdzenia stanów zapalnych tarczycy lub monitorowania wcześniej rozpoznanych zmian. W celach profilaktycznych takie USG powinno się robić co najmniej co 3 lata.

Piersi

USG piersi jest jednym z podstawowych badań, mającym na celu wykrywanie i leczenie raka piersi. Badanie to stanowi uzupełnienie badań mammograficznych i samobadania palpacyjnego. Ultrasonografię piersi powinno wykonywać się kontrolnie, przynajmniej raz do roku lub w sytuacji, gdy zauważy wyczuwalne i niepokojące guzki w piersiach. Niezwłocznie należy się zgłosić do specjalisty, gdy z piersi wydobywa się również wydzielina. USG piersi jest całkowicie bezpiecznym badaniem dla kobiet, dlatego też może być wykonane u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Uważane jest za skuteczne w wykrywaniu wczesnych i niewielkich zmian w piersiach, kiedy każdy nowotwór dopiero zaczyna się rozwijać i jest uleczalny. Bardzo dobrze wykrywa również zmiany o podłożu torbielowatym.

Brzucha

USG jamy brzusznej pozwala wykryć przyczynę dolegliwości bólowych w tych okolicach. Zaleca się je wykonać, gdy istnieje podejrzenie zapalenia trzustki, rozwarstwienia aorty brzusznej, krwawienia z odcinków układu pokarmowego czy kolki nerkowej. Brzuch osoby badanej smaruje się żelem, a następnie przykłada się głowicę, przewodzącą fale akustyczne. Dzięki temu lekarz uzyskuje pełny i dokładny obraz narządów wewnętrznych. Do badania należy się odpowiednio przygotować, czyli pacjent nie powinien jeść minimum 8 godzin przed badaniem. Będąc na czczo, lekarz będzie lepiej widział strukturę narządów wewnętrznych. Na kilka dni przed terminem osoba badana nie powinna również spożywać ciężkostrawnego jedzenia.

Nerek

Badanie ultrasonograficzne nerek jest jedną z najważniejszych metod diagnostycznych w ocenie chorób układy moczowego, wykorzystującą fale ultradźwiękowe do obserwacji narządów w czasie rzeczywistym. USG nerek należy wykonać, jeśli pacjent odczuwa ból w okolicach pleców lub inne dolegliwości związane z zakażeniem dróg moczowych, krwiomoczem, kamicą nerkową. Badanie pomaga w diagnozie chorób miąższowych nerek, ponieważ pozwala na wykrycie zmian w obrębie struktury nerek. Badanie jest bezbolesne i trwa od kilku do kilkunastu minut. Pacjent powinien się powstrzymać od jedzenia ciężkostrawnych produktów na dzień przed badaniem USG i zastosować lekką dietę, najlepiej półpłynną. Nadmiar treści pokarmowej może zakłócić obraz ze względu na sąsiedztwo układu moczowego z jelitami. Zaleca się również powstrzymać od jedzenia na co najmniej 8 godzin przed badaniem. Dla prawidłowej oceny pęcherza moczowego ważne jest, aby był on pełny. W związku z tym pacjent powinien wypić 1- 1,5 litra niegazowanej wody co najmniej godzinę przed badaniem.

Gruczołu krokowego (prostaty)

USG prostaty - to badanie ultrasonograficzne, które jest jedną z najbardziej popularnych metod obrazowania stanu gruczołu krokowego. Można przeprowadzić go na dwa sposoby: poprzez powłoki brzuszne oraz przez odbyt (USG transrektalne - TRUS). To pierwsze najczęściej wykonuje się, gdy prowadzona jest diagnostyka pod kątem przerostu prostaty. Z kolei badania TRUS robione jest zazwyczaj przy podejrzeniu raka gruczołu krokowego oraz przy niektórych chorobach zapalnych prostaty. Badanie USG jamy brzusznej, jak i TRUS są nieinwazyjne dla pacjentów, podczas których nie dochodzi do przerwania tkanki łącznej. Pacjent przed badaniem USG przez jamę brzuszną powinien zgłosić się z wypełnionym pęcherzem moczowym, na czczo lub co najmniej 8 godzin po ostatnim, lekkim posiłku. USG prostaty może być wykonywane w dwóch pozycjach: na czworaka lub w pozycji leżącej na boku z wypiętymi pośladkami.

Jąder

USG jąder jest bezpiecznym i bezbolesnym badaniem, pozwalającym ocenić stan jąder, najądrza i powrózek nasienny, znajdujący się w worku mosznowym. Wskazaniem do wykonania badania ultrasonografii jest podejrzenie żylaków powrózka nasiennego, niepłodność i zmiany nowotworowe jąder, wodniaki, zapalenie jąder lub najądrza czy skręt jąder. Badanie USG jąder nie wymaga przygotowania, a przeciwwskazaniem do jego zrobienia jest otwarta rana w miejscu, które ma zostać zbadane. Podczas badania pacjent jest w pozycji leżącej ze skrzyżowanymi nogami lub z wałkiem podłożonym pod mosznę. Dzięki temu specjalista ma możliwość dokładnej oceny badanej okolicy. USG zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut, a opis badania pacjent otrzymuje zazwyczaj zaraz po jego wykonaniu.

Wątroby i dróg żółciowych

Badanie ultrasonograficzne wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych pomaga w ustaleniu rozpoznania kamicy pęcherzyka żółciowego, ostrego zapalenia wątroby i pęcherzyka żółciowego, marskości wątroby, a także przy podejrzeniu żółtaczki i chorób nowotworowych. USG wątroby jest zalecane w sytuacji, gdy u pacjenta występują niepokojące dolegliwości takie jak: powiększony obwód brzucha, niezwiązany ze zmianą nawyków żywieniowych, ból brzucha o nieznanej etiologii, kolka, chudnięcie, podejrzenie kamicy, wymioty, biegunka, zażółcenie skóry, zatrzymanie wypróżniania się lub moczu. USG jamy brzusznej należy zrobić na czczo, co oznacza, że pacjent nie powinien nic jeść przynajmniej 6-8 godzin przed badaniem. Dozwolone jest jedynie picie niegazowanej wody.

Trzustki

Badania ultrasonograficzne trzustki stosuje się w rozpoznaniu i diagnostyce chorób trzustki m.in. zapalenia i torbieli trzustki oraz raka trzustki. Na badanie USG trzustki zazwyczaj kierowane są osoby z objawami bólowymi w obrębie jamie brzusznej, którym towarzyszą dolegliwości związane z układem pokarmowym, a także pacjenci z podejrzeniem zapalenia trzustki oraz cukrzycą. W celu przygotowania się do badania osoba badana powinna być na czczo i pić wyłącznie wodę niegazowaną. Ostatni posiłek powinno się zjeść co najmniej 8 godzin przed wykonaniem badania, a w dniu badania dietę powinno się ograniczyć do lekkostrawnych posiłków.

Śledziony

Ultrasonografię śledziony bardzo często wykonuje się w celu oceny wielkości śledziony. Bardzo częstym objawem chorób śledziony jest jej powiększenie tzw. splenomegalia. U pacjenta może oznaczać chorobę zakaźną, immunologiczną oraz nowotworową. Wskazaniem do USG śledziony jest również uraz, podejrzenie krwawienia do jamy brzusznej lub guza w obrębie jamy brzusznej oraz zmiany w wynikach badań morfologicznych krwi i powiększenie obwodowych węzłów chłonnych. Badanie podobnie jak w przypadku innych narządów jest bezpieczne i bezbolesne dla pacjenta.

Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe – tarczycy, piersi

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja cienkoigłowa jest bezpiecznym badaniem i nie wymaga specjalnego przygotowania. Podczas wizyty należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i powiedzieć o przyjmowanych lekach lub innych czynnikach zwiększających ryzyko krwawienia (np. małopłytkowość, niedoboru czynników krzepnięcia). Leki przeciwkrzepliwe mogą stanowić zagrożenie powikłań związanych z biopsją. Skórę szyi lub piersi dezynfekuje się, a na głowicę aparatu USG lekarz nakłada sterylną osłonę i precyzyjnie lokalizuje zmianę. Następnie pobiera cienką igłą wymaz, a badanie odbywa się pod kontrolą USG. Biopsja jest minimalnie inwazyjnym badaniem, ale co najważniejsze nie powoduje przemiany guza z łagodnego w złośliwy. W szczególnych przypadkach biopsję można powtórzyć.

Badania laboratoryjne – pełny zakres diagnostyki Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej:

Badania krwi (morfologia, Beta-HCG, glukoza, OGTT, CRP, nerkowe, wątrobowe itp.)

Morfologia krwi to podstawowe badanie laboratoryjne, które w łatwy i szybki sposób pozwala ocenić stan zdrowia. Badanie morfologiczne polega na analizie składu krwi z uwzględnieniem liczby i jakości poszczególnych elementów morfotycznych – krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Przed badaniem pacjent powinien być na czczo (8 godzin od ostatniego posiłku), dopuszcza się wypicie niewielkiej ilości niegazowanej wody. Przyjmowanie leków należy wcześniej skonsultować z lekarzem. 2-3 dni przed pobraniem krwi należy powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz ograniczyć inne używki, w tym kawę.
Pełny zakres badań krwi dostępny pod adresem: https://cdl.pl/strefa-pacjenta/wykaz-badan

Hormonalne

Nieregularne cykle miesiączkowe, zmiany trądzikowe, przebarwienia skóry czy nadmierne owłosienie mogą wskazywać na zaburzoną gospodarkę hormonalną. Do podstawowych badań hormonalnych zalicza się pomiar poziomu TSH, prolaktyny, FSH, estradiolu i progesteronu. Wiele nieprawidłowości oraz chorób może być wykrytych poprzez badanie poziomu hormonów we krwi.

Markery nowotworowe

Markery nowotworowe są to określone substancje, które są wytwarzane przez nowotwór lub czasami przez organizm w odpowiedzi na pojawienie się choroby. Obecność markerów nowotworowych lub ich podwyższone stężenie we krwi wykrywa niektóre rodzaje nowotworów. Wykorzystanie diagnostyczne markerów związane jest z faktem, że powstające w organizmie komórki nowotworowe różnią się od zdrowych komórek. Wówczas w organizmie pacjenta wytwarzają się antygeny, czyli charakterystyczne substancje, świadczące o rozwoju raka. Przygotowanie do badania markerów nowotworowych zależy od rodzaju badania i próbki, poddanej analizie. Test przeprowadza się z próbki krwi lub moczu. Zaleca się, aby około 2-3 dni przed planowanym badaniem zrezygnować ze spożywania alkoholu.

Badania moczu

Badanie moczu jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, umożliwiających rozpoznanie wielu chorób m.in. chorób nerek, dróg moczowych, wątroby, cukrzycy, żółtaczki, zapalenia trzustki, chorób nadnerczy. Pozwala monitorować również poziom wapnia, witaminy C oraz mocznika w organizmie, a także umożliwia wykryć specyficzne markery nowotworowe. Do badania ogólnego moczu pobiera się niewielką ilość moczu do specjalnego pojemnika, bezpośrednio po spoczynku nocnym, ze środkowego strumienia. W przypadku badania posiewu moczu konieczny jest jałowy pojemnik (do zakupienia w każdej aptece). Przed pobraniem próbki moczu należy umyć ręce i okolicę ujścia cewki moczowej.

Przeciwciała chorób zakaźnych (toxoplazmoza, cytomegalia, borelioza itp.)

Toxoplazmoza - choroba zakaźna, którą zarazić się można poprzez pożywienie (nieumyte warzywa i owoce, niedogotowane mięso zarażonych zwierząt), w wyniku kontaktu z odchodami kotów, transfuzję krwi, przeszczep. Wyróżnia się toksoplazmozę nabytą i wrodzoną. Większość osób nie ma świadomości, że przebyło toksoplazmozę. Najczęściej choroba przebiega bezobjawowo. Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się przede wszystkim na badaniu krwi, podczas którego oznaczane są miana przeciwciał w kierunku Toxoplasma gondii w klasie IgM, IgG i IgA. Właściwa interpretacja badań ma istotne znaczenie w diagnozowaniu toksoplazmozy u kobiet ciężarnych, ponieważ przekłada się to na ryzyko zarażenia płodu i szybkie leczenie w czasie ciąży.

Badania w kierunku cytomegalii pozwala ocenić, czy pacjent posiada przeciwciała CMV. Należy do badań przesiewowych i jest zalecane kobietom w ciąży. Wykonywane jest w I trymestrze ciąży. Cytomegalia najczęściej przebiega bezobjawowo lub występują objawy niespecyficzne i podobne do grypy: ogólne osłabienie, bóle mięśniowe lub bóle głowy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkową. Niestety cytomegalia wrodzona jest drugą po zespole Downa, przyczyną niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Może również doprowadzić do utraty słuchu u noworodków. Do innych występujących objawów wrodzonej cytomegalii możemy zaliczyć zapalenie części oka: siatkówki oraz naczyniówki i oczopląs, małogłowie, niską masę ciała przy urodzeniu, drgawki czy wzmożone napięcie mięśniowe. Ponadto u dzieci może pojawić się wysypka na skórze, żółtaczka i niedokrwistość.

Borelioza - choroba zakaźna, wywołująca symptomy podobne do grypy, połączone z drętwieniem kończyn i języka, przewlekłym bólem stawów oraz wysypką skórną i stanami depresyjnymi. Do zachorowania na nią dochodzi, gdy kleszcz zaczyna wydzielać ślinę do rany osoby, którą zaatakował. Pierwszym objawem skórnym , świadczącym o boreliozie jest rumień. Ma on postać owalnego pierścienia, który pojawia się w miejscu ugryzienia przez kleszcza. Charakterystyczne jest dla niego rozszerzanie się na coraz większe obszary. W celu zapobiegania chorobie wykonuje się test na obecność przeciwciał oraz leczy się antybiotykami .

Fizjoterapia położniczo-ginekologiczna

Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem schorzeń związanych z nieprawidłowościami w obrębie miednicy. Ma na celu poprawę jakości życia pacjenta. Wizytę u fizjorterapeuty uroginekologicznego zaleca się każdej kobiecie planującej ciążę, będącej już w ciąży, jak również po porodzie (zarówno fizjologicznym, jak i po cięciu cesarskim). Do gabinetu fizjoterapii uroginekologicznej mogą zgłaszać się pacjenci z problamami nietrzymania moczu, kału, problemami z oddawaniem moczu, dolegliwościami bólowymi narządów płciowych.