ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


dr n. med.

Aleksandra Wieczorek

Dr Wieczorek była wieloletnim pracownikiem Kliniki Ginekologii i Położnictwa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jako asystent odbyła liczne staże w zakresie ultrasonografii płodu m.in. w Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (studia doktoranckie) oraz trzyletni pobyt 2004-2006 w znanym ośrodku kardiologii prenatalnej w University of South Florida (Tampa, USA), gdzie pod kierownictwem Prof. Jamesa Huhty brała udział w badaniach naukowych dotyczących wydolności krążenia u płodów z wadami serca oraz występowania wrodzonych wad serca u dzieci matek z mutacją genu MTHFR.

Specjalizuje się w:
• ECHO serca płodu
• USG genetyczne z oceną ryzyka wad chromosomalnych
• prowadzenie ciąży
• badania ultrasonograficzne ciąży i ginekologiczne (prezentacje 3D i 4D)
Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych:
• Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
• The Fetal Medicine Foundation
• International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Tytuły naukowe i certyfikaty:
• 2008-2016 Specjalizacja z Położnictwa i Ginekologii w Klinice Ginekologii i Położnictwa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
• 2010 – 2013 Studia Doktoranckie w II Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• 2013 r. Doktor nauk medycznych nadany z wyróżnieniem przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• 2013 Staż naukowy w Fetal Medicine Center Clinic – Hospital Barcelona pod opieką Prof. Eduarda Gratacósa dotyczący diagnostyki i powikłań ciąż bliźniaczych, monitorowania echokardiograficznego oraz fetoskopowej terapii przypadków z zespołem przetoczenia międzypłodowego (TTTS)
• 2004 – 2006 Fetal Echocardiography Fellowship, University of South Florida, Tampa, USA
• 2006-2007 – staż podyplomowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
• 2000-2006 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski ukończony z wynikiem bardzo dobrym