ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


dr n.med.

Łukasz Bober

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Lekarski ukończyłem w 2005 roku.
Od 2007 roku pracuję w Klinice Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Pirogowa w Łodzi (dawniej Szpital im. Madurowicza).

Posiadam specjalizację z ginekologii i położnictwa, zajmuję się konsultacjami oraz zabiegami z tej dziedziny, w tym:
– przeprowadzam ginekologiczne zabiegi diagnostyczne i lecznicze
– przeprowadzam operacje ginekologiczne – otwarte i laparoskopowe
– prowadzę ciąże, w tym wykonuję cięcia cesarskie

Jestem zaangażowanym – oddanym pacjentkom lekarzem. Zawsze staram się zapewnić jak najlepszą opiekę.