ul. Nowa 6/12, 90-031 Łódź


dr n. med.

Monika Głuchowska

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistką endokrynologii. Posiadam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Pracuję na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi(dawniej im. Madurowicza), gdzie zajmuję się również nauczaniem akademickim.

Jestem uczestnikiem licznych zjazdów oraz konferencji naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii. W swojej praktyce zajmuję się zarówno pacjentkami młodymi, ciężarnymi jak również w okresie menopauzy.